کنسول مانیتورینگ ایستاده مدل داتیس

  • قابلیت نصب بر روی دیوارهای کم عرض
  • تامین نیازهای کاربران بخش های بستری و ویژه
  • از جنس آلومینیوم آنودایز شده
  • امکان نصب میز تجهیزات و آویز سرم
  • مجهز به بازوهای متحرک
  • امکان نصب ترانس ایزوله و LIM