واحد مرکز ارت

  • جهت دسته بندی سیم های ارت اتاق عمل
  • دارای صفحه استنلس استیل قابل شستشو

در هر اتاق عمل یک واحد مرکزی ارت وجود دارد که کارایی آن بدین صورت است که سیستم ارتینگ مرکزی به این دستگاه منتقل میشود و سپس واحد مرکزی ارت آن را به تمامی قسمت های اتاق عمل منتقل میکند ، برای دستگاه ها و پریزهایی که نیاز به ارت دارند.