واحد مرکز ارت

  • جهت دسته بندی سیم های ارت اتاق عمل
  • دارای صفحه استنلس استیل قابل شستشو