مانومتر اکسیژن

  • بدنه برنج با آبکاری نیکل کروم
  • برای استفاده از سیلندر اکسیژن
  • دارای فیلتر جهت جلوگیری از ورود آلودگی
  • استفاده از واسطه های استنلس استیل برای جلوگیری از شکستن

مانومتر اکسیژن وسیله ای است که به منظور کاهش فشار زیاد سیلندر به فشار مناسب برای استفاده در تجهیزات پزشکی و یا رساندن مستقیم گاز به بیمار مورد استفاده قرار می گیرد.