ریل تجهیـزات مراقبتهـای ویـژه مدل مِتیس

  • طراحی زیبا و مناسب برای بخش مراقبت های ویژه
  • مجهز به بازوی متحرک با حرکت افقی برای سهولت درکار و دسترسی آسان به آتلت ها و پریزها
  • طبقات و کشوهای متعدد با قابلیت تنظیم ارتفاع