رگلاتور بیهوشی

  • دارای سوپاپ اطمینان
  • جهت استفاده برای دستگاه بیهوشی
  • دارای شیر یکطرفه جهت جلوگیری از نشت گاز در هنگام جدا کردن دستگاه