آلارم جانبی ایزوله:

این سیستم در سایر قسمت ها از جمله محل استقرار پرستار ، اتاق عمل و اتاق اپراتور فنی به منظور مشاهده اطلاع از وضعیت کارکرد سیستم ایزوله طراحی و ساخته شده است که در دو مدل زیر موجود است:

آلارم جانبی با صفحه نمایش LED